Darbadienās - 08:00 - 18:00,Brīvdienās - pēc nepieciešamības
Augusta Deglava iela 66-306, RīgaLatvija

Par Mani

Biznesa augstskolā “Turība” esmu ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs. Līdz maģistratūrai izglītību un dzīves pieredzi ieguvu Zaubes pamatskolā, Siguldas ģimnāzijā, Sociālo tehnoloģiju augstskolas vakara nodaļā, iegūstot augstākās profesionālās izglītības jurista diplomu.

Darba gaitas uzsāku jau 18 gadu vecumā, 1996.gadā dodoties uz Brēmeni, Vācijas vienu no skaistākajām pilsētām, kurā auklēju piecgadīgu puisi. Strādājot Vācijā, sapratu, ka dzīvot var arī savādāk. Pēc līguma beigām steidzos atpakaļ uz Latviju, lai nekavējoties sāktu īstenot savus dzīves plānus, iestājoties augstskolā.

Paralēli studijām turpināju strādāt dažādos uzņēmumos, tai skaitā AS “OlainFarm”, SIA “Neja & KO”, SIA “Bomis Ltd”, zvērinātu notāru I.Babrovskas, A.Mintāles un R.Mintāla birojā. Katrā no uzņēmumiem esmu guvusi neatņemamu darba pieredzi, kas veicinājis manu profesionālo izaugsmi.

Kopš 2001.gada, uzsākot darba gaitas SIA “Namu apsaimniekošana”, ar laiku arī AS “Hausmaster”, kuros esmu uzkrājusi pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā. Minētajos uzņēmumos turpināju strādāt līdz pat 2017.gada jūnijam.

Uzņēmumā uzsāku darbu kā sekretāre, vēlāk turpināju jau kā juriste, viena no valdes loceklēm un juridiskās nodaļas vadītājas vietniece.

Darbojoties dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā, esmu guvusi neatsveramu pieredzi visos jautājumus, kas ir saistīti ar apsaimniekošanu. Pie tam man ir pieredze ne tikai dzīvojamo māju pārvaldīšanā, bet arī komercobjektos.

17 gadu garumā manu pieredzi veidoja dažādu vadības doto uzdevumu izpilde, tai skaitā:

  • daudzkārtīgu dzīvojamo māju kopsapulču vadīšana,
  • dalība iepirkumu procedūrās, tai skaitā lēmumu pārsūdzēšanā IUB,
  • līgumu gatavošana,
  • uzstāšanās mediju priekšā,
  • līgumu sagatavošana, saskaņošana un parakstīšana,
  • pārstāvība tiesās,
  • Sabiedrības dokumentu sagatavošana izmaiņu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā, tai skaitā maksātnespējas jautājumi, dibināšana, likvidēšana utt.,
  • darba devēju konsultēšana nodokļu jautājumos un citās sfērās.

                Kopš 2014.gada par vienu no maniem mīļākajiem hobijiem kļuva zīmēšana ar pasteļa krītiņiem, kas vainagojās ar manu pirmo personālizstādi 2017.gada oktobrī.

Es baudu dzīvi arī ceļojot kopā ar savu ģimeni un slēpojot.

Savā profesionālajā jomā es nemitīgi attīstos, apgūstot aizvien jaunas zināšanas.

2015.gada decembrī ieguvu Personu datu aizsardzības speciālista sertifikātu. Šo jomu izvēlējos, jo fizisko personu datu aizsardzība ar katru gadu iegūst arvien lielāku ietekmi ikviena cilvēka dzīvē.

Jaunākais ieguldījums manā profesionālajā karjerā ir praktizējoša mediatora apmācības, kas nostiprināja manu pārliecību, ka konfliktu situācijās ir iespējams panākt abām pusēm izdevīgu risinājumu un es, kā praktizējošs mediators, varu palīdzēt to atrast.