Jautājumi - Inese Briķena

Jautājumi

Kādas ir izmaksas prasības pieteikuma sagatavošanai un pārstāvībai tiesā?

Izmaksas veidojas no stundu likmes 50,00 EUR/h, darbu veido, gan prasības pieteikuma sagatavošana, gan pavadītais laiks tiesā un sagatavošanās uz tiesu, ja tiesa ir ārpus Rīgas, tad jārēķinās arī ar ceļa izdevumu kompensāciju. Tiesā patērētais laiks ir vidēji stunda, savukārt prasības pieteikuma sagatavošanas laiks ir atkarīgs no konkrētās situācijas sarežģītības.

Kā es varu aizsargāt savus datus?

Ja kāds Jums prasa aizpildīt anketu, kurā ir jāuzrāda savi dati, tad pirmais jautājums, kas Jums ir jāuzdod – kādiem mērķiem konkrētā persona ievāc Jūsu datus un vai pieprasītais datu apjoms ir atbilstošs? Piemēram, ja vēlaties piedalīties loterijā, tad sākotnējā informācija, ko būtu par sevi jādod, ir kontaktinformācija, lai var sazināties laimesta gadījumā. Šajā loterijā noteikti nav nepieciešams zināt Jūsu personas kodu vai dzīvesvietas adresi.

Vai mediāciju var izmantot arī tad, ja puses vēl nav sākušas strīdu risināt tiesā?

Jā, mediācijas procesu var uzsākt pirms tiesvedības procesa. Labs jurists Jūsu tiesības vienmēr varēs gramatiski pareizi aizstāvēt un sagatavot labu prasības pieteikumu, taču puses savu strīdu var atrisināt arī ar mediatora starpniecību, iegūstot laika un līdzekļu ekonomiju, kā arī saglabājot labas savstarpējās attiecības vai pat uzlabojot tās.

Kā uzzināt vai pārvaldnieks veic norēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, pārskaitot īpašnieku veiktās iemaksas konkrētajiem uzņēmumiem?

Pirmais un vienkāršākais ir pajautāt pārvaldniekam. Lūgt uzrādīt maksājumu apliecinošos dokumentus. Var arī jautā konkrētam pakalpojumu sniedzējam, piemēram, AS “Rīgas siltums” un SIA “Rīgas ūdens” ļoti laipni vienmēr sniedz informāciju par dzīvojamās mājas attiecināmajiem maksājumiem.

Vai šķīrējtiesā var izskatīt jebkuru strīdu?

Pirmkārt, par to, ka strīds tiks izskatīts šķīrējtiesā pusēm ir jāvienojas. Otrkārt, šķīrējtiesa nevar izskatīt virkni strīdus, tai skaitā jautājumos, kuros viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde, vai maksātnespējīga, kā arī ja procesā ir iesaistīta persona, kas nav vienojusies strīdu izskatīt šķīrējtiesā. Tāpat nevar skatīt darba strīdus, strīdus par aizgādnības un adopcijas jautājumiem, strīdus par lietu tiesībām vai reģistrāciju civilstāvokļu aktu reģistrā, par fiziskas personas izlikšanu no dzīvojamām telpām.