Darbadienās - 08:00 - 18:00,Brīvdienās - pēc nepieciešamības
Rīga, Ak.M.Keldiša iela 28Latvija

Tiesvedības vešana

Tiesvedības vešana:
prasības pieteikuma, apelācijas sūdzību, kasācijas sūdzību sagatavošana paskaidrojumu sniegšana
pārstāvība tiesās dažādas procesuālās darbības
zaudējumu piedziņa zemes nomas strīdi
servitūtu nodibināšana dažādu pārvaldīšanas pienākumu izpilde
kopsapulču protokolu apstrīdēšanā līgumu atzīšana par spēkā neesošiem
administratīvo lēmumu apstrīdēšana iestāžu faktiskās rīcības apstrīdēšana
maksātnespējas pieteikumi u.c.