Darbadienās - 08:00 - 18:00,Brīvdienās - pēc nepieciešamības
Rīga, Ak.M.Keldiša iela 28Latvija

Sertificēts mediators

Mediācijas procesā strīdu ir iespējams atrisināt ar rezultātu, kad abas strīdus puses ir ieguvēji.

Mediācijā svarīgākie principi ir brīvprātība, konfidencialitāte, sadarbība, vienlīdzība un mediatora neitralitāte.

Procesā abas strīdus puses satiekas kopā ar mediatoru, un ar mediatora starpniecību, kurš izveido komunikācijas tiltu starp pusēm, sarunu ceļā puses risina savus strīdus.

 

Mediāciju ir iespējams izmantot:

  • komercstrīdos,
  • ģimenes attiecībās,
  • mantojumu lietās,
  • faktiski jebkurā strīdā, kur bez palīdzības puses nevar panākt konflikta atrisinājumu,kas apmierinātu abas puses un kur iespējams noslēgt izlīgumu;

 

2019.gada16.oktobrī esmu ieguvusi Sertificētas mediatores statusu

(Sertificētu mediatoru padomes izsniegts sertifikāts Nr.19/2)

 

Mediācijas sociālais mērķis ir atgriezt cilvēcei komunikācijas un attiecību vērtību.

Mediācija ir inovatīva intelektuāla sarunu vešanas un konfliktu risināšanas tehnoloģija, kuras pamatā ir zinātniskas metodes, paņēmienu kompleksi un procedūras. Mediācijas sesijas notiek gan klātienē, gan arī tiešsaistē

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi no 2020. gada 1. janvāra ir atsākusi īstenot projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses.

 

Tā kā mūsdienu tehnoloģijas pieļauj iespēju parakstīt līgumu ar mediatoru ar elektronisko parakstu, tad vienīgai šķērslis uzsākt mediāciju ar to arī ir zudis.

Piedāvāju īstenot Online režīmā (izmantojot programmas zoom.us vai Skype)Sertificēta mediatora bezmaksas pakalpojumus ģimenes strīdos, kur  būs iespējams risināt jautājumus kas saistīti ar bērnu interesēm ģimenes strīda kontekstā, kā piemēram, saskarsmes jautājumos,bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā, vecāku attiecību risināšanā un savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, bērnu audzināšanas jautājumos, laulības šķiršanā u.c.

 

2019.gada 16.oktobrī es kļuvu par Sertificētu mediatoru (sertifikāts Nr.19/2) kas ļauj man piedalīties projektā “Bezmaksas ģimenes mediācijas”, kuras ietvaros 5 mediācijas sesijas sedz valsts, ja mediācijā strīds ir saistīts ar jautājumu, kas skar bērna intereses, kā piemēram, saskarsmes jautājumos, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā, vecāku attiecību risināšanā un savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, bērnu audzināšanas jautājumos, laulības šķiršanā u.c.

 

Vairāk informācijas par mums un mediāciju

www.sertificetimediatori.lv.

www.laporta.lv.

 

Pieteiktiesmediācijai vai iegūt papildus informāciju  var personīgi “messenger”, rakstot  uz e-pastu inese.brikena2@gmail.com vai arī piezvanot tel.nr. 26598592.