Darbadienās - 08:00 - 18:00,Brīvdienās - pēc nepieciešamības
Rīga, Ak.M.Keldiša iela 28Latvija

Saistību šķīrējtiesas šķīrējtiesnese

Saistību šķīrējtiesa, Reģ.Nr. 40003741242, kurā esmu iekļauta šķīrējtiesnešu sarakstā ir dibināta 2000.gadā.

Šķīrējtiesā strīdus var izskatīt tad, ja puses par to ir vienojušās, noslēdzot atsevišķu līgumu vai iekļaujot šķīrējtiesas atrunu citā savstarpēji noslēgtā līgumā.

Šķīrējtiesas process ir ievērojami ātrāks un līdz izpildu raksta saņemšanai var paiet tikai 4 mēneši.

Saistību šķīrējtiesa ir efektīvs veids strīdu izšķiršanai, salīdzinot ar valsts iestādēm, Saistību šķīrējtiesai ir tādās priekšrocības, kā vienkāršota strīdu izskatīšanas kārtība, pusēm ir tiesības izvēlēties strīdu izšķiršanas vietu un valodu.

Saistību šķīrējtiesas nolēmums stājas spēkā tās parakstīšanas dienā. Tas nav pārsūdzams, un par to nevar iesniegt protestu.