Darbadienās - 08:00 - 18:00,Brīvdienās - pēc nepieciešamības
Rīga, Ak.M.Keldiša iela 28Latvija

Māju pārvaldīšana, Komerctiesības, Parādu piedziņa

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos: Komerctiesību jomā: Parādu piedziņa:
vai pārvaldnieks rīkojas atbilstoši likuma prasībām Uzņēmumu dibināšana Brīdinājumi
ko esiet tiesīgi prasīt no pārvaldnieka izmaiņu reģistrācija komercreģistrā Vienošanās
vai rēķini tiek izrakstīti pamatoti Uzņēmumu reorganizācija Prasības pieteikumi
kā aizstāvēt savas tiesības kopsapulcēs Uzņēmumu likvidācija Fizisko personu maksātnespējas pieteikumi
kas pārvaldniekam ir jānodrošina Uzņēmumu maksātnespējas pieteikums
biedrību tiesības pārvaldīt dzīvojamās mājas