Darbadienās - 08:00 - 18:00,Brīvdienās - pēc nepieciešamības
Rīga, Ak.M.Keldiša iela 28Latvija

Līgumi, Darba Strīdi, Pārstāvība iestādēs

 

Darbs ar līgumiem: Darba strīdi: Pārstāvība dažādās iestādēs:
Līgumu izstrāde (Pirkuma pārdevuma līgumi, Rokas naudas līgumi, Darījuma konta līgumi, nomas un īres līgumi, Sadarbības līgumi, pakalpojumi līgumi, pārvaldīšanas līgumi u.c.) darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi Valsts darba inspekcijā
Līguma saskaņošana, atbilstības pārbaude Jūsu prasībām Arodbiedrības palīdzība Datu valsts inspekcijā
Līgumu apstrīdēšana, atzīšana par spēkā neesošiem Atjaunošana darbā Valsts ieņēmumu dienestā
No mutiskās vienošanās izrietošo tiesību un pienākumu skaidrošana Darbinieka tiesības slimības laikā Pašvaldības un valsts policijā administratīvos strīdos
Darba algas aprēķini strīdos ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem
masu medijos
un citās iestādēs