Darbadienās - 08:00 - 18:00,Brīvdienās - pēc nepieciešamības
Rīga, Ak.M.Keldiša iela 28Latvija

Datu aizsardzība

Datu aizsardzības speciālists

(Personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr.128)

Fiziskām personām

Uzņēmējiem:

Konsultācijas kā aizsargāt informāciju par sevi, kāda informācija jāsniedz un cik lielā apmērā. Nodrošinu Personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumus. Uz doto brīdi darbojos kā personu datu aizsardzības speciālists Civinity grupas uzņēmumos, Krimuldas novada pašvaldībā, SIA “Indingo”, SIA “Agett”, kafejnīcas “Ezītis miglā” u.c.
Pieprasījuma sagatavošana datu pārzinim par Jūsu datu apstrādi Nodrošinu personu datu apstrādes atbilstības novērtējumu, sniedzu konsultācijas un rekomendācijas par veicamajām darbībām.
Iesnieguma sagatavošana par Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpumiem Izstrādāju visus nepieciešamos dokumentus, lai personas datu apstrāde atbilstu normatīvo aktu  prasībām, tai skaitā Regulas prasībām (Datu reģistrs, Privātuma politika u.c.)